bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 23

Hojnost jest pokrmů na rolí chudých, někdo pak hyne skrze nerozšafnost.