bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 24

Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého; ale kdož ho miluje, za času jej tresce.