bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 4

Žádá, a nic nemá duše lenivého, duše pak pracovitých zbohatne.