bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 5

Slova lživého nenávidí spravedlivý, bezbožníka pak v ošklivost uvodí a zahanbuje.