bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 6

Spravedlnost ostříhá přímě chodícího po cestě, bezbožnost pak vyvrací hříšníka.