bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 7

Někdo bohatým se dělaje, nemá nic: zase někdo dělaje se chudým, má však statku mnoho.