bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 13 verš 8

Výplata života člověku jest bohatství jeho, ale chudý neslyší domlouvání.