bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 1

Lepší jest chudý, jenž chodí v upřímnosti své, nežli převrácený ve rtech svých, kterýž jest blázen.