bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 11

Rozum člověka zdržuje hněv jeho, a čest jeho jest prominouti provinění.