bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 13

Trápení otci svému jest syn bláznivý, a ustavičné kapání žena svárlivá.