bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 14

Dům a statek jest po rodičích, ale od Hospodina manželka rozumná.