bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 15

Lenost přivodí tvrdý sen, a duše váhavá lačněti bude.