bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 16

Ten, kdož ostříhá přikázaní, ostříhá duše své; ale kdož pohrdá cestami svými, zahyne.