bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 17

Kdo uděluje chudému, půjčuje Hospodinu, a onť za dobrodiní jeho odplatí jemu.