bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 18

Tresci syna svého, dokudž jest o něm naděje, a k zahynutí jeho neodpouštěj jemu duše tvá.