bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 19

Veliký hněv ukazuj, odpouštěje trestání, proto že poněvadž odpouštíš, potom více trestati budeš.