bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 2

Jistě že bez umění duši není dobře, a kdož jest kvapných noh, hřeší.