bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 20

Poslouchej rady, a přijímej kázeň, abys vždy někdy moudrý byl.