bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 22

Žádaná věc člověku jest dobře činiti jiným, ale počestnější jest chudý než muž lživý.