bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 23

Bázeň Hospodinova k životu. Takový jsa nasycen, bydlí, aniž neštěstím navštíven bývá.