bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 25

Ubí posměvače, ať se hlupec dovtípí; a potresci rozumného, ať porozumí umění.