bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 27

Přestaň, synu můj, poslouchati učení, kteréž od řečí rozumných odvozuje.