bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 28

Svědek nešlechetný posmívá se soudu, a ústa bezbožných přikrývají nepravost.