bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 29

Nebo na posměvače hotoví jsou nálezové, a rány na hřbet bláznů.