bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 3

Bláznovství člověka převrací cestu jeho, ačkoli proti Hospodinu zpouzí se srdce jeho.