bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 4

Statek přidává přátel množství, ale chudý od přítele svého odloučen bývá.