bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 6

Mnozí pokoří se před knížetem, a každý jest přítel muži štědrému.