bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 7

Všickni bratří chudého v nenávisti jej mají; čím více přátelé jeho vzdalují se od něho! Když volá za nimi, není jich.