bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 8

Ten, kdož miluje duši svou, nabývá moudrosti, a ostříhá opatrnosti, aby nalezl dobré.