bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 19 verš 9

Svědek falešný nebude bez pomsty, a kdož mluví lež, zahyne.