bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 1

Víno činí posměvače, a nápoj opojný nepokojného; pročež každý, kdož se kochá v něm, nebývá moudrý.