bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 10

Závaží rozdílná a míra rozdílná, obé to ohavností jest Hospodinu.