bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 11

Po skutcích svých poznáno bývá také i pachole, jest-li upřímé a pravé dílo jeho.