bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 12

Ucho, kteréž slyší, a oko, kteréž vidí, obé to učinil Hospodin.