bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 13

Nemiluj snu, abys nezchudl, otevři oči své, a nasytíš se chlebem.