bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 15

Zlato a množství perel, a nejdražší klínot jsou rtové umělí.