bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 16

Vezmi roucho toho, kterýž slíbil za cizího, a kdo za cizozemku, základ jeho.