bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 17

Chutný jest někomu chléb falše, ale potom ústa jeho pískem naplněna bývají.