bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 18

Myšlení radou upevňuj, a s opatrnou radou veď boj.