bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 2

Hrůza královská jako řvání mladého lva; kdož ho rozhněvá, hřeší proti životu svému.