bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 20

Kdo zlořečí otci svému neb matce své, zhasne svíce jeho v temných mrákotách.