bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 21

Dědictví rychle z počátku nabytému naposledy nebývá dobrořečeno,