bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 22

Neříkej: Odplatím se zlým; očekávej na Hospodina, a vysvobodí tě.