bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 23

Ohavností jsou Hospodinu závaží rozdílná, a váhy falešné neoblibuje.