bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 24

Od Hospodina jsou krokové muže, ale člověk jak vyrozumívá cestě jeho?