bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 25

Osídlo jest člověku pohltiti věc posvěcenou, a po slibu zase toho vyhledávati.