bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 27

Duše člověka jest svíce Hospodinova, kteráž zpytuje všecky vnitřnosti srdečné.