bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 28

Milosrdenství a pravda ostříhají krále, a milosrdenstvím podpírá se trůn jeho.