bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 3

Přestati od sváru jest to každému ku poctivosti, ale kdožkoli se do nich zapletá, blázen jest.