bible
bible

Kniha Přísloví kapitola 20 verš 4

Lenoch neoře pro zimu, pročež žebrati bude ve žni, ale nadarmo.